Hizmetlerimiz

Mühendislik jeolojisi, Jeofizik uygulamalar, Hidrojeoloji, Kaya ve/veya Zemin mekaniğine ait deneylerin birlikte kullanıldığı bilimsel çalışmaların bütünü Jeoteknik kapsamın içindedir.

Projelendirilecek bir mühendislik yapısının inşa öncesi zemin-yapı ilişkisini irdelemek amacıyla bu çalışmaların belli bir sıra içerisinde uygun yöntemler kullanılarak tatbik edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca yeni imara açılacak sahaların, heyelan ve yamaç düşmesi riski olan bölgelerin veya sıvılaşma potansiyeli bulunan zeminlerin irdelenmesi ve çalışmalar sonucunda yapılaşmalara yön verilmesi jeoteknik çalışmaların sonucunda mümkün olmaktadır.

Anomali Yeraltı Mühendislik Ltd.Şti. olarak ilkemiz Jeoteknik uygulamalarda, deneyimli mühendis kadromuzla siz proje sorumlularına gerekli parametreleri güvenilir bir şekilde sağlayıp, sunmaktır.

Yer kürede maden yataklarının araştırılması, cevherleşme yerlerinin tespiti, şekli, konumu, derinlikleri gibi soruların cevaplarına;
Bilgi, deneyim ve gelişmiş teknolojiyi kullanarak ulaşabiliyoruz.

Maden yataklarının araştırılmasında madeni oluşturan mineralin yoğunluğu, mıknatıslanma özelliği, elektriksel iletkenliği gibi unsurlar çok büyük rol oynamaktadır. Ayrıca maden yatağının cinsine, yan kayaç türüne, cevherleşme şekline göre de yapılacak çalışmalar farklılıklar göstermektedir.

Anomali Yeraltı Mühendislik Ltd.Şti. olarak Maden Sahalarımızda;

Doğru Arazi Gözlemleri + Doğru Teknoloji = Doğru Sonuç

Madencilik sektörüne rehber olmaktan gurur duyuyoruz.

Yüzyılımızın en büyük sorunlarından sayılan su kaynaklarımızın yetersizliği karşısında Anomali Yeraltı Mühendislik Hizm.Ltd.Şti. olarak yeraltı sularının arandığı bölgelerde doğru arazi gözlemleri ışığında en son gelişmiş Jeofizik cihazlarla arama işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Böylelikle hiç kuyu delmeden (sondaj açmadan) ve bunun mali külfeti altına girmeden, kısa sürede bir yerin altında su Var mı? Yok mu? Varsa derinliği, kalınlığı ve akıyorsa hangi yöne aktığı teknik aletlerle bulunabilmektedir.

Gelişmiş son teknolojik Jeofizik cihazlarla yer altında suya bakmanın maliyeti bir sondaj maliyetinden çok daha ucuzdur.

Aynı bilgi – deneyim ve teknolojiyi kullanarak jeotermal su kaynaklarının aranması ve yatırımcılara sunulması çalışma konularımızdan biridir.

Ayrıca turizm kesiminin sorunu olan tuzlanma bölgelerinin tespiti, tatlı– tuzlu su ayrımının yapılarak sınırlarının çizilmesi mümkün olmaktadır.

Arkeolojik kalıntıların aranmasında kullanılan jeofizik yöntemlere Arkeojeofizik araştırmalar denir.

Arkeojeofizik, eski ile yeni uygarlıkların arasında tarihin oynadığı “Ben sakladım sen bul” oyunudur. Nereye saklanmış? Ne zaman saklanmış ise jeofiziğin ve arkeolojinin arayışıdır.

Arkeojeofizikte kullanılan yöntemler yardımıyla;

  • Sit alanlarının sınırlarını belirleme
  • Gömülü kalıntıların yerlerini, derinliklerini, geometrilerini belirleme ve eski kent planını görüntüleme
  • Tümülüslerin yapısını çıkarma ve kazı yönlendirme
  • Eski su yolları ve yeraltı donanımını belirleme
  • Gömülü metal nesnelerin yer, derinlik ve boyutları
  • Kalıntı yeri, eski kil üretim ocak ve fırınları
  • Uygarlık yaşı belirlemesi
  • Yeraltı boşlukları, gömülü odalar, yer, boyut ve derinlikleri tespit etmek mümkündür.