Maden Araştırmaları

Maden

Yer kürede maden yataklarının araştırılması, cevherleşme yerlerinin tespiti, şekli, konumu, derinlikleri gibi soruların cevaplarına;
Bilgi, deneyim ve gelişmiş teknolojiyi kullanarak ulaşabiliyoruz.

Maden yataklarının araştırılmasında madeni oluşturan mineralin yoğunluğu, mıknatıslanma özelliği, elektriksel iletkenliği gibi unsurlar çok büyük rol oynamaktadır. Ayrıca maden yatağının cinsine, yan kayaç türüne, cevherleşme şekline göre de yapılacak çalışmalar farklılıklar göstermektedir.

Anomali Yeraltı Mühendislik Ltd.Şti. olarak Maden Sahalarımızda;

Doğru Arazi Gözlemleri + Doğru Teknoloji = Doğru Sonuç

Madencilik sektörüne rehber olmaktan gurur duyuyoruz.