Referanslar

 • ADIYAMAN (TOKİ)
 • AKSU İMAR ETÜTLERİ
 • ALANTUR İLKOKULU-AYHAN ŞAHENK VAKFI
 • ALANYA HEYELAN ETÜDLERİ
 • ANDRİAKE ANTİK KENTİ RESTORASYON AMAÇLI ZEMİN ETÜDLERİ
 • ANTALYA AGORA AVM – ODAK İNŞAAT A.Ş.
 • ANTALYA – ISPARTA İL VE İLÇELERİ MUHTELİF OKULLAR
 • ANTALYA – KEMER TÜNELLERİ
 • ANTALYA DEVLET HASTANESİ ZEMİN BOŞLUK ARAŞTIRMALARI-TEPE İNŞAAT
 • ANTALYA EXPO 2016 FUAR ALANI JEOTEKNİK ÇALIŞMALARI-ANTALYA VALİLİĞİ
 • ANTALYA II.DIŞ HATLAR-İÇTAŞ A.Ş.
 • ANTALYA KEPEZ-SANTRAL MAHALLESİ İMAR ÇALIŞMALARI
 • ANTALYA YİVLİ MİNARE GÜÇLENDİRME AMAÇLI JEOTEKNİK ETÜDLERİ
 • AVEA BAZ İSTASYONLARI ETÜTLERİ ISPARTA–ANTALYA–BURDUR–AFYON
 • BARLA ENERJİ- GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ ETÜTLERİ
 • BODRUM GÜMÜŞLÜK MİKROTREMÖR, SİSMİK VE REZİSTİVİTE ÇALIŞMALARI
 • BORNOVA İMARA ESAS ETÜTLER
 • BURDUR ADLİYE BİNASI
 • CW ENERJİ – GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ ETÜTLERİ
 • ÇAMDAĞ ENERJİ- GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ ETÜTLERİ
 • ÇOLAKLI BELEDİYESİ İÇME SUYU PROJESİ JEOTEKNİK ETÜDLERİ
 • ÇORUM BELEDİYESİ İMAR ETÜTLERİ
 • DAVRAS KAYAK MERKEZİ ULAŞIM YOLU ETÜDLERİ
 • DEMRE İMAR ETÜTLERİ
 • ERCİŞ İLÇESİ İMAR ETÜTLERİ
 • GAZİPAŞA – ANAMUR TÜNELLERİ
 • GÖLTAŞ A.Ş. – GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ ETÜTLERİ
 • GRAND HABER HOTEL
 • IC AIRPORT HOTEL
 • ISPARTA HAVACILIK OKULU
 • ISPARTA KREDİ YURTLAR KURUMU BİNALARININ YAPI İNCELEMELERİ
 • ISPARTA POLİS EVİ
 • ISPARTA ŞALT SAHASI-İÇTAŞ A.Ş.
 • ISPARTA-KESME HES ETÜDÜ-GÜLSAN A.Ş.
 • IYAŞ DİNAR – SANDIKLI ALIŞVERİŞ MERKEZİ JEOTEKNİK ETÜDLERİ
 • İBRADI TÜNEL GÜZERGAH ETÜDLERİ
 • KAHRAMANMARAŞ İLİ İMARA ESAS ETÜDLER
 • KAŞ – SARIBELEN HEYELAN ETÜDLERİ
 • KEKOVA KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI JEOTEKNİK ETÜTLERİ
 • KIZILAĞAÇ BELEDİYESİ KANALİZASYON PROJESİ JEOTEKNİK ETÜDLERİ
 • KONAKLI BELEDİYESİ ARITMA TESİSİ JEOTEKNİK ETÜDLERİ
 • KOPUZ HOLDİNG – GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ ETÜTLERİ
 • LAVANTA KÖY (KEÇİBORLU KUYUCAK) KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI JEOTEKNİK ETÜTLERİ
 • MAHMUTLAR SANAYİ SİTESİ ETÜDLERİ
 • MYRA TİYATRO RESTORASYON AMAÇLI ZEMİN ETÜDÜ
 • MS TALAŞOĞLU ENERJİ- GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ ETÜTLERİ
 • OBA ÇAYI KÖPRÜSÜ
 • ORDU İLİ İMARA ESAS ETÜTLER
 • SİLKAR GOLF HOTEL
 • SİRENE DAVRAS KAYAK MERKEZİ
 • SUN GATE ROYAL PORT HOTEL
 • TRABZON İLİ İMARA ESAS ETÜTLER
 • TÜRKLER BELEDİYESİ İÇME SUYU PROJESİ JEOTEKNİK ETÜDLERİ
 • TANAP PROJESİ SİCİM-YÜKSEL İNŞAAT-ACCORD
 • UZAŞ KEMERAĞZI VİLLALARI
 • YUMURTALIK BORU HATTI JEOFİZİK ÇALIŞMALARI
 • BİNLERCE PARSELDE ZEMİN ETÜD ÇALIŞMALARI
 • ACIPAYAM PINARBAŞI MEVKİİ KROMİT ETÜDLERİ
 • ADIYAMAN TUT KROMİT KROMİT ETÜDLERİ
 • AFYON SANDIKLI JEOTERMAL ETÜDLER
 • AĞLASUN KİMBERLİT ETÜDLERİ
 • AĞRI-DİYADİN JEOTERMAL ETÜDLERİ
 • ALTINYAYLA KROMİT ETÜDLERİ
 • ANTALYA KEMER KROMİT ETÜDLERİ
 • BARLA MERMER ARAŞTIRMALARI
 • BUCAK KİMBERLİT ETÜDLERİ
 • EĞİRDİR MERMER ARAŞTIRMALARI
 • KELEKÇİ MEVKİİ MERMER ARAŞTIRMALARI
 • MANİSA SARIGÖL-ALAŞEHİR JEOTERMAL ETÜDLERİ
 • MUĞLA SEYDİKEMER KROMİT ETÜDLERİ
 • MUS SASON BÖLGESİ KROMİT ETÜDLERİ
 • ŞARKİKARAAĞAÇ JEOTERMAL ETÜDLER
 • YALVAÇ BOKSİT ETÜDLERİ
 • 1997 YILINDAN BU GÜNE ONLARCA İL, YÜZLERCE KÖY, BİNLERCE ARAZİDE GARANTİLİ ETÜT ÇALIŞMALARI YAPILMIŞ VE SONDAJLARI AÇILARAK TESLİM EDİLMİŞTİR.
 • ALANYA KALESİ ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALARI
 • ANDRİAKE ANTİK KENTİ ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALARI
 • ANKARA ROMA HAMAMI ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALARI
 • ANTALYA MÜZESİ MUHTELİF SAHALAR
 • BURDUR DÜGER ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALARI
 • BURDUR MÜZESİ YEŞİLOVA TÜMÜLÜSÜ
 • HACIMUSALAR HÖYÜĞÜ ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALARI
 • HATAY MÜZESİ MUHTELİF PARSELLER
 • KİLİS OYLUM HÖYÜĞÜ ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALARI
 • NAULA ANTİK KENTİ ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALARI
 • NEO TEİKOS ANTİK KENTİ ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALARI
 • MERSİN MEZİTLİ ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALARI
 • MYRA ANTİK KENTİ ARKEOJEOFİZİK ARAŞTIRMALARI (DÜNYANIN EN KAPSAMLI ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMASI)
 • NOEL BABA KİLİSESİ İÇİ VE ÇEVRESİ ARKEOJEOFİZİK ARAŞTIRMALARI
 • OLİMPOS ANTİK VADİSİ ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALARI
 • PARİON ANTİK KENTİ ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALARI (DÜNYANIN EN KAPSAMLI ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMASI)
 • PATARA ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALARI
 • PERGE ANTİK KENTİ ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALARI-ANTALYA MÜZESİ
 • SİVAS EMRE HÖYÜĞÜ ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALARI
 • SİDE ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALARI
 • SİLİFKE BELEDİYESİ ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALARI
 • TANAP-GÖLBAŞI ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALARI
 • TERMESSOS ANTİK KENTİ ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALARI
 • TOKAT KOMANA ANTİK KENTİ ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALARI
 • ZİNCİRLİHÖYÜK ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALARI
 • YÜZLERCE PARSELDE İLGİLİ MÜZELER DENETİMİNDE ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALARI
 • Bağcılar Meydan Kentsel Dönüşüm Projesi (46 Bina) – Bağcılar Belediyesi
 • Galata Rum İlkokulu (19.Yüzyılda İnşaa Edilen Tarihi Yapı)
 • Kariye Müzesi (Tarihi Yapı)
 • İstanbul Tuzla AKS Otomotiv Fabrika Binası
 • İstanbul Yeşilköy 346 Ada 17 Parsel Şahsa Ait 2.Dereceden Tarihi Yapı
 • İstanbul Yeşilyurt 658 Ada 5 Parselde Bulunan Mevcut Yapı
 • İstanbul Bahçelievler 487 Ada 1 Parselde Bulunan Mevcut Yapı