Arkeojeofizik Araştırmaları

Arkeojeofizik

Arkeolojik kalıntıların aranmasında kullanılan jeofizik yöntemlere Arkeojeofizik araştırmalar denir.

Arkeojeofizik, eski ile yeni uygarlıkların arasında tarihin oynadığı “Ben sakladım sen bul” oyunudur. Nereye saklanmış? Ne zaman saklanmış ise jeofiziğin ve arkeolojinin arayışıdır.

Arkeojeofizikte kullanılan yöntemler yardımıyla;

  • Sit alanlarının sınırlarını belirleme
  • Gömülü kalıntıların yerlerini, derinliklerini, geometrilerini belirleme ve eski kent planını görüntüleme
  • Tümülüslerin yapısını çıkarma ve kazı yönlendirme
  • Eski su yolları ve yeraltı donanımını belirleme
  • Gömülü metal nesnelerin yer, derinlik ve boyutları
  • Kalıntı yeri, eski kil üretim ocak ve fırınları
  • Uygarlık yaşı belirlemesi
  • Yeraltı boşlukları, gömülü odalar, yer, boyut ve derinlikleri tespit etmek mümkündür.